VERDIEPINGSARTIKEL

De toekomst van preventie: amplitie

Door risico’s tijdig te herkennen kan uitval voorkomen worden. Dit weet u als arboprofessional natuurlijk al lang. Maar wat als u een kans geboden wordt om uw arbobeleid steviger neer te zetten dan de wet u voorschrijft? Een kans om een werkklimaat te creëren waarbinnen medewerkers meer welzijn ervaren en beter functioneren? Om uw organisatie te laten floreren in zowel de huidige als de toekomstige tijd? Misschien wilt u die wel grijpen!


27 september 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Yrenee Koen, Talent College, talentcollege.nl en Seline van Keulen, toegepast psycholoog en veranderkundige.


De preventiemedewerker (toolbox) is niet alleen bij wet verplicht; het is ook een onmisbare functie om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. Het is mooi dat dankzij de komst van de preventiemedewerker de aandacht binnen organisaties is verschoven van curatie (oplossen van problemen) naar preventie (risico’s op problemen verkleinen).

We staan echter aan de vooravond van een nieuwe verschuiving: van preventie naar amplitie. Waar curatie en preventie gericht zijn op het verkleinen van problemen en risico’s, is amplitie juist gericht op het vergroten van kansen en groeimogelijkheden.

Stimulerende factoren in de werkomgeving

De amplitieve denk- en werkwijze gaat verder waar de wetgeving ophoudt. Dus naast het voldoen aan minimale vereisten, kijkt u vanuit amplitie naar stimulerende factoren in de werkomgeving. Hoewel redelijk wat organisaties dit al doen, valt hier ook nog veel winst te behalen.

Het gaat niet alleen om het voorkomen van onveiligheid en ongezondheid, maar juist om het versterken van gezondheid, motivatie en functioneren. Werken aan amplitie houdt in dat u zich focust op het optimaliseren van het welzijn en functioneren van medewerkers.

De vier pijlers van amplitie

Er zijn vier pijlers waar amplitieve interventies zich op kunnen richten: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Binnen deze pijlers vallen bepaalde thema’s die vergroot of versterkt kunnen worden.

Denk bij gezondheid aan beweging, voeding en ontspanning. Bij bevlogenheid kunt u denken aan vitaliteit, veerkracht, zelfvertrouwen en waardering. Onder talentmanagement valt bijvoorbeeld zingeving, autonomie, succes en prestatie. En tot slot valt onder werkinrichting bijvoorbeeld regelruimte, werkvariatie en werkomstandigheden.

Maak het toepassen van amplitie een bewuste keus

Het is goed mogelijk dat u binnen uw organisatie, misschien onbewust, soms al amplitief werkt.

 

Aandacht

Wilt u hier bewust meer aandacht aan besteden? Dan zou u kunnen beginnen met het volgende:

  • Zijn er bestaande interventies die u kunt uitbreiden om deze amplitiever te maken?
  • Ga eens kritisch door uw arbobeleid en breng daarbij in kaart welke interventies risico’s verkleinen en welke interventies juist groeimogelijkheden opleveren.
  • Ziet u kansen voor extra mogelijkheden om een optimale werkomgeving te creëren?
  • Wat voor extra kansen zien medewerkers om hun welzijn en functioneren te versterken?
  • Werktaken aanpassen aan type en aard van het werk

Behoefte

Nu vraagt u zich natuurlijk af wat voor interventies ervoor zorgen dat voorgaande thema’s versterkt worden. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Medewerkers kunnen zelf het beste aangeven waar zij behoefte aan hebben. Bottom-up werken is dan ook een cruciale basisvoorwaarde om amplitie vorm te geven.

U kunt amplitief gedrag van medewerkers faciliteren en stimuleren

U kunt amplitief gedrag van medewerkers faciliteren en stimuleren. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun welzijn en functioneren daadwerkelijk te optimaliseren. Hoewel bottom-up werken cruciaal is, zijn er uiteraard wel voorbeeldinterventies te noemen die goed aansluiten bij de amplitieve denk- en werkwijze. 

1. Gezondheid

Maak gebruik van ‘nudging’, oftewel een duwtje in de goede richting. Hierbij kunt u denken aan gekleurde voetstappen van de voordeur naar de trap, zodat mensen gestimuleerd worden vaker de trap te nemen dan de lift.

Bied een cursus energiemanagement aan om medewerkers te leren werken aan energieopbouw en bewust om te laten gaan met energieafname.

2. Bevlogenheid

Een uitgebreid introductieprogramma (onboarding) zorgt ervoor dat medewerkers sneller wegwijs worden in de organisatie en dus sneller bevlogen met het werk zelf aan de slag kunnen.

Laat medewerkers deelnemen aan werkgroepen zodat u inzicht krijgt in de wensen en behoeften die ze hebben om de werkomstandigheden te optimaliseren.

3. Talentmanagement

Leidinggevenden moeten regelmatig ontwikkelgesprekken (toolbox) met werknemers voeren zodat deze zich continu bewust blijven van de talenten die zij verder willen ontwikkelen of meer willen benutten.

Leidinggevenden moeten niet alleen risico’s en problemen benoemen, maar juist ook de successen binnen teams. Zo kan men van elkaar leren om het werk nog beter te doen.

4. Werkinrichting

Zorg voor verschillende werkplekken, zoals een stilteruimte, een belruimte, open ruimtes voor teamwerk of juist kleine, gesloten ruimtes voor individueel werk. Zo kunnen werknemers gebruikmaken van werkomgevingen die inspelen op verschillende typen werkzaamheden.

Leidinggevenden moeten het mogelijk maken dat werknemers onderling hun werktaken kunnen aanpassen qua aantal, type en aard van het werk, zodat dit optimaal aansluit bij de persoon.

Om amplitief gedrag succesvol te stimuleren, moeten preventiemedewerkers niet alleen focussen op de risico’s, maar ook een open oog houden voor kansen en mogelijkheden.

Amplitie is een integrale aanpak van welzijn en functioneren

Als de amplitieve denk- en werkwijze deel uitmaakt van het DNA van uw organisatie, dan betekent dit dat elke afdeling en elk individu zich bezighoudt met het signaleren van mogelijkheden om te groeien als geheel. Sommige kansen zullen doorgevoerd worden in bijvoorbeeld hr-beleid, andere kansen in het arbobeleid. Amplitie in het DNA van uw organisatie brengt u een integrale aanpak van welzijn en functioneren van medewerkers.

Hierdoor kunt u de organisatie stevig neerzetten en zal preventie en verbetering steeds minder nodig zijn. Dit geeft ruimte aan de preventiemedewerker om een nieuwe invulling te geven aan zijn rol. Hoe mooi zou het zijn als de functie verandert in amplitie- en preventiemedewerker of -deskundige? Deze persoon kijkt verder dan alleen het arbobeleid. Deze functie kan daarmee dan juist de verbindende schakel zijn tussen verschillende afdelingen.