Hoe hoog is de boete als werknemers niet rookvrij werken?

22 juli 2021

Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Voor 1 januari 2022 moeten werkgevers ook de rookruimtes verwijderen. Hoe hoog is de boete voor de werkgever als er toch gerookt wordt op het werk?

In de Tabakswet (artikel 10 lid 1 onder c) staat dat een werkgever verplicht is tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod. Dit rookverbod geldt in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden 'verricht of pleegt te verrichten'. Met ingang van 1 januari 2022 moet de werkgever ook alle rookruimtes uit zijn organisatie verwijderen.

Inspectie door de NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving het rookverbod. Controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Een klacht kan ook aanleiding zijn voor een inspectie. De inspecteur is op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Tabaks- en rookwarenwet bevoegd iedere ruimte te controleren. Een inspecteur de toegang weigeren mag niet. Na een overtreding volgt een herinspectie. Daaruit moet blijken of de overtreding is opgelost en de regels worden nageleefd (bron: NVWA).

Boetes tot € 4.500

De NVWA kan een bestuurlijke boete opleggen aan de werkgever als zij constateert dat een werkplek niet rookvrij is. 

Overtredingen van de verplichting om voor een rookvrije werkomgeving te zorgen, worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 600. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

  • € 1.200 als een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden;
  • € 2.400 als binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan; en
  • € 4.500 als binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.


Meer informatie over rookvrij werken vindt u in de toolbox Zo maakt u de stap naar rookvrij werken.