Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

10 juli 2019

Onze organisatie wil roken ontmoedigen. We hebben daarvoor een rookbeleid opgesteld, waarin we ook roken voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Maar, mogen we dat wel verbieden?

Een streng rookbeleid is belangrijk voor werkgevers. Rokende werknemers hebben namelijk een hoger ziekteverzuim. Daarom mag u een streng rookbeleid voeren. Daarnaast geldt er vanaf 1 januari 2022 een wettelijk rookverbod op het werk: rookruimtes moeten verdwijnen.

Werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Een werkgever heeft een zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW. Hier vloeit uit voort dat hij verplicht is ervoor te zorgen dat zijn werknemers niet worden blootgesteld aan tabaksrook bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Artikel 10 van de Tabaks- en rookwarenwet stelt zelfs een rookverbod in voor ruimtes waar werkzaamheden worden verricht.

Daarnaast moet uw organisatie op grond van artikel 5 van de Arbowet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) op te stellen inzake de risico’s van het roken en het meeroken van andere werknemers.

De werkgever heeft een instructierecht (verdiepingsartikel) om het werk om onder meer de veiligheid te waarborgen binnen de onderneming. Door dit instructierecht heeft een werkgever geen instemming van zijn werknemers nodig over zijn rookbeleid.

Rookbeleid is bindend voor werknemers

De werknemer is dan ook verplicht om dergelijke instructies op te volgen. Deze instructies moeten echter wel redelijk zijn. Het is redelijk als de werkgever roken in de buurt van de werkplek verbiedt omwille van de gezondheid van de overige werknemers. Het verbieden van roken voor de ingang van het bedrijfspand door uw werkgever is dus een redelijke instructie waaraan een werknemer gevolg dient te geven of om te voeldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze Vraag & Antwoord is tot stand gekomen in samenwerking met Petra Greuter, advocaat.arbeidsrecht.Meer informatie over rookvrij werken vindt u in de toolbox Zo maakt u de stap naar rookvrij werken.