Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

10 juli 2019

Mijn werkgever wil roken ontmoedigen. Hij heeft daarvoor een rookbeleid opgesteld, maar wil ook roken voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Mag hij dat doen?

Een streng rookbeleid is belangrijk voor werkgevers. Rokende werknemers hebben namelijk een hoger ziekteverzuim. Daarom voeren werkgevers een streng rookbeleid; om een werkplek te kunnen waarborgen die geen nadelige invloed heeft op de gezondheid van hun werknemers.

Werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Uw werkgever heeft een zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW. Hier vloeit uit voort dat hij verplicht is ervoor te zorgen dat zijn werknemers niet worden blootgesteld aan tabaksrook bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Artikel 10 van de Tabaks- en rookwarenwet stelt zelfs een rookverbod in voor ruimtes waar werkzaamheden worden verricht. Daarnaast dient uw werkgever op grond van artikel 5 van de Arbowet een risico-inventarisatie en =evaluatie (RI&E) op te stellen inzake de risico’s van het roken en het meeroken van andere werknemers. Uw werkgever heeft een instructierecht ten aanzien van de te verrichten arbeid om zo de veiligheid en de goede orde te waarborgen binnen de onderneming. Door dit instructierecht behoeft de werkgever geen instemming van zijn werknemers omtrent zijn rookbeleid te verkrijgen.

Rookbeleid is bindend voor werknemers

De werknemer is dan ook verplicht om dergelijke instructies op te volgen. Deze instructies moeten echter wel redelijk zijn. Het is redelijk als de werkgever roken in de buurt van de werkplek verbiedt omwille van de gezondheid van de overige werknemers. Het verbieden van roken voor de ingang van het bedrijfspand door uw werkgever is dus een redelijke instructie waaraan een werknemer gevolg dient te geven.

Petra Greuter is advocaat bij Lexence Advocaten, e-mail: p.greuter@lexence.nl