Mogen wij werknemers vragen extra voorzichtig te zijn bij het schaatsen?

9 februari 2021

Onze medewerkers zijn erg enthousiast om te gaan schaatsen op natuurijs, zodra dat mogelijk is. Nu hebben we al veel verzuim als gevolg van corona, dus we maken ons wat zorgen over nog meer verzuim door blessures. Mogen we van onze werknemers verwachten dat ze extra voorzorgsmaatregelen nemen om arbeidsongeschiktheid vanwege valpartijen te voorkomen?

Schaatsen vindt normaliter in privétijd plaats, dus verbieden mag u het niet. Ook mag u aan schaatsblessures geen consequenties verbinden voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit mag alleen als de arbeidongeschiktheid met opzet is veroorzaakt.

Maar, in het kader van preventie is het altijd een goed idee om medewerkers te laten weten hoe ze blessures kunnen voorkomen. Maar ook hier: verplichten mag u het niet, tenzij het schaatsen onder werktijd plaatsvindt.

Leg het belang uit

De meeste medewerkers hebben wel begrip voor de situatie, als u er wat uitleg bij geeft. Leg daarom uit wat het betekent voor uw organisatie, de werkdruk en -voorraad als er veel verzuim is. En dat u daarom graag wat tips meegeeft voor een leuke, maar veilige schaatspartij. 

Gebroken botten

De meest voorkomende blessure bij schaatsen is het breken van botten. Het gaat dan vooral om de schouder, arm, hand of pols. Het dragen van hand- en polsbeschermers kan hierbij mogelijk helpen.

Voor de bescherming van het hoofd is een helm ook geen slecht idee, net als kniebeschermers voor de knieën.

Rugklachten

Ook rugklachten komen regelmatig voor na het schaatsen. Dit heeft ermee te maken dat bij het schaatsen een gebogen houding wordt aangenomen. Medewerkers die niet heel fit zijn zijn of die gevoelig zijn voor rugklachten doen er daarom goed aan om aan tijdig aan hun core stability (rompstabiliteit) te werken. Hier zijn veel oefeningen voor te vinden op internet.

Valtraining

Overigens zijn er ook valtrainingen beschikbaar. Die beperken zich niet alleen tot het schaatsen, maar zijn geschikt voor alle situaties waarin vallen tot een blessure kan leiden. De trainingen richten zich op het aanleren van een juiste valtechniek.

Ook handig om bijvoorbeeld blessures tijdens het reizen van en naar het werk te voorkomen, bij een val van de trap of bij het beoefenen van andere sporten dan schaatsen.

Het aanbieden van een valtraining aan uw medewerkers is daarom nog niet zo'n verkeerd idee!