Welke belanghebbenden zijn er bij de invoering van een rookvrij werken?

26 juli 2021

Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met rookvrij werken. Voor 1 januari 2022 moeten de rookruimtes immers verdwenen zijn. We vragen ons af welke belanghebbenden we allemaal moeten betrekken bij deze laatste stap naar rookvrij werken?

Afhankelijk van de grootte en structuur van het bedrijf (bijv. meerdere locaties met ieder een eigen dynamiek) is het verstandig om meerdere werksessies te organiseren. Gebruik de overleggen om een beeld te krijgen van de huidige situatie waaronder de onzekerheden, doelen en behoeftes van de verschillende deelnemers.

Neem deze inzichten vervolgens mee in het opstellen van de aanpak, bijvoorbeeld door rokers te ondersteunen op een manier die bij hen past. Mochten er ook andere bedrijven gevestigd zijn op een locatie, betrek deze dan tijdig in het proces. Maak afspraken met hen over hoe ze betrokken willen worden in het proces.

Belanghebbenden kunnen zijn:

  • Rokers (werknemers, vrijwilligers, stagiaires, opdrachtnemers en ieder andere roker die zich regelmatig in de organisatie bevindt);
  • Niet-rokers (werknemers, vrijwilligers, stagiaires, opdrachtnemers en ieder andere niet-roker die zich regelmatig in de organisatie bevindt);
  • Personen die gestopt zijn met roken en ervaringen kunnen delen;
  • Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (pvt);
  • Arboprofessionals: preventiemedewerker, bedrijfsarts en/of arbodienst, bedrijfshulpverlening, bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • Stoppen met roken-aanbieder;
  • Facilitaire dienst (vanwege het verwijderen van de rookruimtes en het gebruik van de ruimte na afbraak);
  • Medewerkers van andere organisaties die op dezelfde locatie werken; en,
  • Eigenaar/verhuurder van de bedrijfsgebouwen.


Meer informatie over rookvrij werken vindt u in de toolbox Zo maakt u de stap naar rookvrij werken.