Preventie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Door preventie is het mogelijk bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en beroepsziektes te voorkomen. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Elke onderneming met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste een preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere ondernemingen mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Ook bedrijfshulpverlening is belangrijk om werknemers bij incidenten in veiligheid te brengen. Ook een PMO of PAGO kan bijdragen aan de preventie van ongevallen, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekten.

Nieuws

Dringend maatregelen vereist voor preventie diabetes

15-05-2024

Uit onderzoek van Maastricht University blijkt dat 1,4 miljoen Nederlanders een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2...

Maatregelen voor de preventie van beroepsastma

08-05-2024

Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft astma en 70% van hen heeft een baan. Mensen met astma hebben daar ook op hun werk last van....

Bescherming van ogen bij risico op oogschade

02-05-2024

Ogen horen tot de meest kwetsbare organen van het menselijk lichaam. Is er risico op schade, dan zijn beschermende maatregelen noodzakelijk....

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

01-05-2024

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...