Advies preventiemedewerker voor bevorderen veilig gedrag

Het is lastig werknemers warm te krijgen voor gezond en veilig werken. Veilig werken begint met het herkennen van gevaar en het naleven van de regels. Voor de preventiemedewerker kan het lastig zijn werknemers te motiveren hun gedrag te veranderen. Goede adviesvaardigheden helpen daarbij.

31 december 2021 | Door redactie

Vanuit kennis over regels, de productie en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) adviseert de preventiemedewerker werknemers en leidinggevenden in de organisatie over gezond en veilig werken. Wat ze hiermee doen, is verder hun eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk blijkt dat werknemers moeilijk te motiveren zijn om altijd netjes de regels na te leven. Er gebeurt immers nooit een arbeidsongeval, dus waarom is dat nodig? Ze beseffen niet dat het feit dat er niets gebeurt, te danken is aan allerlei maatregelen die de werkgever heeft getroffen. De preventiemedewerker moet over sterke adviesvaardigheden beschikken (artikel) om werknemers zover te krijgen dat zij het zelf belangrijk vinden actief bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Begeleiden naar gewenst gedrag

Naast kennis van regelgeving en risicobeheersing moet de preventiemedewerker of arbocoördinator beschikken over goede adviesvaardigheden (artikel). De kunst is om niet over de werknemer te oordelen, maar om hem te begeleiden naar gewenst gedrag, namelijk veilig werken. Empathie en goede luister- en gespreksvaardigheden helpen daar enorm bij. In plaats van een werknemer te benaderen met de vraag ‘Weet je niet dat heftruck rijden zonder gordel gevaarlijk is?’ is het beter een gesprek te beginnen. Een goed gesprek begint met het stellen van ‘open’ vragen, zoals: ‘Wat maakt dat je niet aan je gordel denkt?’ Een veel gebruikte methode hiervoor is LSD, Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Voordelen van veilig gedrag

Voor het vergroten van de veiligheid op de werkplek is het verder belangrijk om positief gedrag te benoemen. Dus ook al is het verplicht dat de heftruckchauffeur een gordel draagt, het kan geen kwaad hier af en toe een compliment voor te geven. Positieve bekrachtiging van gewenst gedrag helpt bij het bevorderen van gezond en veilig werken en het bereiken van een veilige werkplek. Wat ook helpt is de voordelen van onveilig gedrag wegnemen. Onveilig werken kost vaak minder tijd en is dus verleidelijk. Beter is het om de voordelen van veilig gedrag te versterken. Het is dus verstandig daar de meeste energie aan te besteden.