Breng profiel preventiemedewerker(s) in kaart

30 november 2015 | Door redactie

Met de quickscan Profiel voor Preventiemedewerkers kunt u eenvoudig en gratis een overzicht krijgen van de taken, kennis en vaardigheden die bij de preventiemedewerker(s) in uw organisatie horen. De tool is ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO en het kennisplatform inPreventie.

U krijgt een duidelijk profiel van de preventiemedewerker met de quickscan van TNO en inPreventie, gericht op de specifieke situatie in uw organisatie. Zo wordt er rekening gehouden met de bedrijfsgrootte, de branche en risico’s in de organisatie. Na het invullen van de gegevens voor de quickscan krijgt u advies over:

  • de taken van de preventiemedewerker;
  • de kennis en vaardigheden (tool) waarover hij moet beschikken;
  • een inschatting van de hoeveelheid tijd die nodig is om de taken uit te voeren.

De resultaten van de quickscan kunt u uitprinten of doorsturen naar de werkgever als u de rol en de taken van de preventiemedewerker ter sprake wilt brengen.

Invulling rol preventiemedewerker verschilt per organisatie

Elke organisatie met werknemers in dienst is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen, maar het verschilt per organisatie welke taken de preventiemedewerker op zich moet nemen. Dat hangt namelijk af van de risico’s die er zijn. Hoeveel tijd de uitvoering van deze taken kost, is lastig in te schatten.
Let er op dat de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft rondom de aanstelling van een preventiemedewerker (bijvoorbeeld over het takenpakket). In de toekomst krijgt de OR misschien zelfs invloed op de keuze voor de kandidaat die de preventietaken op zich gaat nemen.