Opleiding preventiemedewerker niet verplicht wel gewenst

21 augustus 2020 | Door redactie

De preventiemedewerker is een deskundige medewerker. Op welke manier, dat vertelt de Arbowet niet. Het hangt van de risico’s af over welke en hoeveel kennis en vaardigheden de preventiemedewerker moet beschikken. Soms is het nodig een opleiding te volgen.

De preventiemedewerker is eigenlijk de arbo-generalist: hij weet overal iets van. De preventiemedewerker is dus meer dan alleen de mede-opsteller van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hij heeft ook kennis van de bedrijfshulpverlening (bhv) en eerste hulp en calamiteiten en is daarnaast op de hoogte van bijvoorbeeld het verzuimbeleid van de organisatie. De preventiemedewerker heeft van alle deskundige medewerkers het meeste overzicht om op praktisch niveau het arbo- en veiligheidsbeleid vorm te geven en te helpen uitvoeren.

Eisen preventiemedewerker in RI&E

Net zoals dat voor de bedrijfshulpverlening geldt, moeten ook de eisen waaraan een preventiemedewerker moet voldoen, in de RI&E worden vastgelegd. Check of uw preventiemedewerker over de noodzakelijke kennis en kunde beschikt. Dat hangt af van de soort organisatie, de werkzaamheden en de risico’s die daarbij spelen. Dat geldt niet alleen voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, maar ook voor kantooromgevingen. Daar kunnen bijvoorbeeld juist risico’s spelen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) denk aan discriminatie, pesten en hoge werkdruk.

Trainingen voor preventiemedewerker

De Arbowet schrijft dus voor dat een preventiemedewerker over voldoende kennis moet beschikken. Maar wat is voldoende? De preventiemedewerker moet de omstandigheden in uw organisatie goed op waarde kunnen schatten. Daarvoor kan hij opleidingen volgen. Naast een basistraining preventiemedewerker zijn er diverse vervolgtrainingen. Denk daarbij aan specifieke opleidingen, bijvoorbeeld voor het opstellen van de RI&E of omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook een reanimatiecursus of zelfs de opleiding tot bhv’er is aan te raden. Voor werknemers is de preventiemedewerker iemand die zij in nood snel zullen aanschieten.

Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.