Preventiemedewerker gebaat bij Snelstartgids

10 juli 2015 | Door redactie

Met het boekje ‘Snelstartgids voor preventiemedewerkers’ raakt de preventiemedewerker in uw organisatie snel wegwijs in zijn taken. Kennisplatform inPreventie heeft het boekje gepubliceerd en de online versie kunt u gratis bekijken.

Met de Snelstartgids voor preventiemedewerkers (pdf) kan een nieuwe preventiemedewerker zo aan de slag. Zorgen voor gezond en veilig werken staat bij de preventiemedewerker centraal, maar vaak doet een werknemer deze taak naast zijn gewone werkzaamheden. Het is dus prettig als hij praktische informatie snel bij de hand heeft.

Snelstartgids geeft praktische tips en een stappenplan

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers geeft de preventiemedewerker praktische tips, een stappenplan en verwijzingen naar handige websites en tools. Door het stappenplan is het eenvoudig om onderdelen die al in uw organisatie zijn geregeld, gewoon over te slaan en verder te gaan met een volgende stap.

Preventiemedewerker overlegt met ondernemingsraad

In de Snelstartgids komt de ondernemingsraad (OR) ook aan bod. Eén van de taken van de preventiemedewerker is namelijk om de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of OR te adviseren over verbetermaatregelen. Ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak zijn belangrijke aandachtspunten voor zowel de preventiemedewerker als de OR. Al deze punten zullen – als het goed is – ook al aan bod zijn gekomen in de taakomschrijving van de preventiemedewerker, waarover de OR instemmingsrecht heeft. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, krijgt de OR binnenkort ook instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker.