Samenwerking tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts

12 september 2017 | Door redactie

Door de wijziging van de Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht is geworden, heeft de preventiemedewerker een belangrijkere rol bij de uitvoering van het arbobeleid. Zo moeten preventiemedewerker en bedrijfsarts nauwer gaan samenwerken. Maar hoe?

De veranderingen in de Arbowet (tool) die op 1 juli 2017 zijn ingegaan, hebben grote gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Die is door de wetswijziging nog belangrijker geworden. Zo moet de preventiemedewerker nauwer samenwerken met de bedrijfsarts of de arbodienst. Hoe de preventiemedewerker dat in de praktijk moet doen, staat niet in de wet. Daarom organiseert TNO op dinsdag 3 oktober 2017 een webinar over dit onderwerp.

Bedrijfsarts kan preventiemedewerker ondersteunen

Het webinar gaat in op de samenwerking tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts, wat deze samenwerking kan toevoegen en manieren om tot een goede samenwerking te komen. Een bedrijfsarts en preventiemedewerker geven praktische tips. Ook wordt ingegaan op onderwerpen die de bedrijfsarts wel en niet kan bespreken en hoe de bedrijfsarts en de preventiemedewerker elkaar kunnen ondersteunen.

OR instemmingsrecht op persoon van preventiemedewerker

Doordat de rol van de preventiemedewerker belangrijker is geworden, kunnen er ook bepaalde eisen deze persoon gesteld worden op het gebied van persoonlijkheid, opleiding (tool) en vaardigheden (tool) . Het belang van de functie moet bovendien zichtbaar zijn in de organisatie. Vandaar dat de OR sinds 1 juli 2017 instemmingsrecht heeft op de persoon van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 3 oktober 2017 van 16.00 uur tot 16.30 uur. Aanmelden kan bij TNO. Meer informatie vindt u op inpreventie.nl. Daar is het webinar ook terug te kijken na afloop.