Steun voor preventiemedewerker in wetsvoorstel

29 december 2015 | Door redactie

De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt doordat de medezeggenschap invloed krijgt op de persoon die preventiemedewerker wordt. Dit blijkt uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend.

De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht over de persoon die de rol van preventiemedewerker gaat uitvoeren en zijn positie in de organisatie, zo blijkt uit het wetsvoorstel (pdf) tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet. Het is de bedoeling om de wijzigingen in de Arbowet op 1 januari 2017 in te laten gaan.

Meer draagvlak voor preventiemedewerker

Nu geldt het instemmingsrecht alleen op het takenpakket. De nieuwe regels geven de preventiemedewerker meer draagvlak, want hij is nu gekozen door vertegenwoordigers van de werknemers. Ook geeft het de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Gaat de nieuwe wet in, dan is het instemmingsrecht nog niet van toepassing op de zittende preventiemedewerker.

Samenwerking met arbodienstverlener en bedrijfsarts

Verder blijkt een samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienstverlener en bedrijfsarts in de praktijk al nodig te zijn, maar die samenwerking komt nu ook in de Arbowet te staan. Ten slotte heeft het medezeggenschapsorgaan recht op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar omdat dit in de praktijk lastig te krijgen is, zal hierop meer handhaving vanuit Inspectie SZW komen. De wijziging van de Arbowet heeft ook gevolgen voor de bedrijfsarts en het contract met de arbodienst.