Verbeter relatie OR en preventiemedewerker

12 februari 2016 | Door redactie

Door de wijziging van de Arbowet krijgt de ondernemingsraad (OR) een nog grotere rol bij de aanstelling van de preventiemedewerker. Maar ook nu is een goede samenwerking belangrijk voor een succesvol preventiebeleid. TNO organiseert daarom een aantal bijeenkomsten om de samenwerking met de OR te optimaliseren.

TNO organiseert vier regionale bijeenkomsten voor preventiemedewerkers. Preventiemedewerkers leren daar van alles over adviesvaardigheden van en goede samenwerkingsmanieren met de OR om de preventiedoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd is het een mooi moment om het gesprek aan te gaan met andere preventiemedewerkers in de regio.

Wettelijk recht op overleg met bedrijfsarts

De preventiemedewerker krijgt veel aandacht in het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet. Zo krijgt hij een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Door het instemmingsrecht (tools) vanuit de OR wordt de rol van de preventiemedewerker verder versterkt.
Preventiemedewerkers kunnen zich online aanmelden voor de bijeenkomsten. Het officiële programma duurt van 13.00 uur tot 16.30 uur en de bijeenkomsten vinden plaats in april en mei op vier verschillende locaties:

  • Zwolle: donderdag 14 april
  • Zeist: dinsdag 26 april
  • Eindhoven: donderdag 28 april
  • Rotterdam: dinsdag 3 mei

Onderzoek naar preventiemedewerkers

TNO is bezig met een onderzoek naar preventiemedewerkers ‘Versterken Impact Preventiemedewerker’. De ervaringen die bij de bijeenkomsten naar boven komen, worden ook gebruikt als input voor het onderzoek.