Zo maakt u werk van de preventiemedewerker

Iedere organisatie moet wettelijk verplicht over een preventiemedewerker beschikken. De overheid heeft deze verplichting ingevoerd om werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor preventie van verzuim en arbeidsongevallen. Met deze toolbox regelt de werkgever de basisvoorwaarden, opleiding en de aanstelling van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker gebruikt de toolbox om zijn adviserende en samenwerkende rol inhoudelijk vorm te geven.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo maakt u werk van de preventiemedewerker

  Regel alle belangrijke zaken voor goed preventiewerk

  Iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker hebben. Om het goed functioneren van de preventiemedewerker te garanderen zijn een aantal basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd. Met deze toolbox regelt u niet alleen die basisvoorwaarden, maar alles wat nodig is om het preventiewerk succesvol te maken.

 • 2

  Regel de basisvoorwaarden voor preventiewerk

  Basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker

  Verdiepingsartikel Preventiemedewerker Publicatiedatum: 23-04-2021

  De preventiemedewerker is meestal een werknemer, die deze taak naast zijn reguliere werk doet. Om het goed functioneren van de preventiemedewerker te garanderen zijn een aantal basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd. Wat een preventiemedewerker moet doen en welke basisvoorwaarden voor hem gelden, leest u in dit verdiepingsartikel.


  De preventiemedewerker: wettelijke taken en basisvoorwaarden

  Infographic Preventiemedewerker Publicatiedatum: 30-01-2023

  Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming. Zijn taak is het bijstaan van de werkgever bij het verminderen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim. De wettelijke taken van de preventiemedewerker staan in de Arbowet. De werkgever moet zorgen voor de basisvoorwaarden om deze taken goed uit te voeren.


 • 3

  Zorg voor de juiste preventiemedewerker(s)

  Wat is een goede functieomschrijving voor de preventiemedewerker?

  Vraag & Antwoord Preventiemedewerker Publicatiedatum: 07-05-2021

  Binnen onze organisatie willen we een functieprofiel voor de preventiemedewerker opstellen, zodat we op basis daarvan een juiste keuze kunnen maken. Hoe ziet het functieprofiel van een preventiemedewerker eruit?


  Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 15-02-2023

  Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de preventietaak, hangt af van verschillende factoren.


  Preventiemedewerker selecteren

  Tool Preventiemedewerker Publicatiedatum: 15-12-2023

  Vind aan de hand van deze checklist een geschikte preventiemedewerker binnen uw organisatie.


  Aanstellingsbrief preventiemedewerker

  Tool Preventiemedewerker Publicatiedatum: 19-04-2021

  Gebruik deze maatwerkbrief om aan uw werknemer te bevestigen dat hij – naast zijn reguliere werk – is aangesteld als preventiemedewerker.


 • 4

  Geef invulling aan de taken van het preventiewerk

  Zorg als preventiemedewerker voor samenwerking met alle arbopartners

  Verdiepingsartikel Preventiemedewerker Publicatiedatum: 06-04-2021

  Een preventiemedewerker heeft veel invloed op het creëren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Hiervoor werkt hij samen met veel verschillende partijen, zoals de werkgever, de OR en arboprofessionals. Een preventiemedewerker doet er goed aan om aandacht te besteden aan een goede relatie met al deze partijen.


  Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienst

  Verdiepingsartikel Preventiemedewerker Publicatiedatum: 17-05-2021

  Eén van de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker is het samenwerken met én adviseren aan de arbodienst, de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen. De werkgever moet een basiscontract met de arbodienst sluiten. In dit basiscontract moet invulling gegeven worden aan deze wettelijke taak van de preventiemedewerker.


  Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de ondernemingsraad

  Verdiepingsartikel Preventiemedewerker Publicatiedatum: 27-05-2021

  Eén van de taken van de preventiemedewerker is samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). De OR kan flink wat invloed uitoefenen op de arbomaatregelen binnen de organisatie. De samenwerking met de ondernemingsraad is daarom een belangrijk onderwerp voor iedere preventiemedewerker.


  Vind video’s met bruikbare arbopresentaties

  Tool Preventie Publicatiedatum: 20-03-2020

  Gebruik deze checklist met een selectie aan aanbieders van arbovideo’s voor het vinden van de juiste filmpjes voor uw behoefte.


 • 5

  Werk mee aan het maken en uitvoeren van de RI&E

  Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 14-02-2020

  We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?


  Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het plan van aanpak?

  Vraag & Antwoord Publicatiedatum: 19-04-2021

  In de Arbowet staat dat de preventiemedewerker moet meewerken of uitvoering moet geven aan 'genomen en de te nemen maatregelen' gericht op een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Wat betekent dit in de praktijk voor de rol van de preventiemedewerker bij het het plan van aanpak?


  De preventiemedewerker en arbomaatregelen

  Tool Preventiemedewerker Publicatiedatum: 07-05-2021

  Gebruik deze checklist om na te gaan welke arbomaatregelen de preventiemedewerker kan (helpen) uitvoeren.


  Maak snel en eenvoudig een RI&E

  Toolbox Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 17-03-2023

  Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.


 • 6

  Zorg voor een goed opgeleide preventiemedewerker

  Opleiding preventiemedewerker niet verplicht wel gewenst

  Nieuws Preventiemedewerker Publicatiedatum: 21-08-2020

  De preventiemedewerker is een deskundige medewerker. Op welke manier, dat vertelt de Arbowet niet. Het hangt van de risico’s af over welke en hoeveel kennis en vaardigheden de preventiemedewerker moet beschikken. Soms is het nodig een opleiding te volgen.


  Moet een preventiemedewerker gecertificeerd zijn?

  Vraag & Antwoord Preventiemedewerker Publicatiedatum: 06-04-2021

  De arbodeskundigen die in de Arbowet genoemd worden, moeten gecertificeerd zijn. Waarom geldt dit eigenlijk niet voor de preventiemedewerker? Die is toch ook verplicht?


 • 7

  Meer informatie

  E-training De Arborondgang

  E-training 7 modules

  Heeft u veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie hoog in het vaandel staan? Dan is de (jaarlijkse) arborondgang een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen. Uw bevindingen tijdens de arborondgang verwerkt u in de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In deze e-training leert u stap voor stap met welke risico’s u rekening moet houden.


  Preventiemedewerker basis

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De Arbowet verplicht werkgevers om ongelukken en arbeidsrisico’s op de werkvloer te voorkomen. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers moet dan ook minimaal één preventiemedewerker hebben. Als preventiemedewerker moet u op de hoogte zijn van alle mogelijke risico’s en speelt u een belangrijke rol in het stimuleren van veranderingen. In de training Preventiemedewerker basis doet u de kennis en vaardigheden op om uw werkgever te helpen bij het garanderen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, klanten en gasten.