Preventiemedewerker selecteren

Checklist

PDF 319.60 kb

13-08-2019

Download deze tool
U bent verplicht om binnen uw organisatie minimaal één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze persoon houdt zich actief bezig met het voorkomen en terugdringen van het arbeidsgebonden ziekteverzuim en speelt daarmee een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepsziekten. Voor deze taak zijn geen specifieke diploma’s vereist, maar volgens de Arbowet moet de aangewezen medewerker wel voldoende deskundig zijn. Met behulp van deze checklist kunt u een geschikte preventiemedewerker vinden.