Wat doet een veiligheidskundige in zijn rol als kerndeskundige?

17 mei 2021

De preventiemedewerker moet samenwerken met en adviseren aan de vier kerndeskundigen die in de Arbowet staan. Eén van die arbokerndeskundigen is de veiligheidskundige. Wat doet een veiligheidskundige precies?

Een veiligheidskundige is gespecialiseerd in het herkennen en voorkomen alle bedrijfsmatige situaties die risico opleveren voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hij licht hiertoe de gehele organisatie door.

De taken van een veiligheidskundige en een arbeidshygiënist overlappen elkaar. Het werk van de arbeidshygiënist richt zich echter meer op het voorkomen van langetermijngezondheidsrisico’s, terwijl de veiligheidskundige zich in de regel meer met directe, operationele arbeidsrisico’s bezig houdt.

Wettelijk verplicht

Zijn expertise is niet alleen onmisbaar, maar ook verplicht bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Bij specifieke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van werkbakken en werkplatforms is de betrokkenheid van de veiligheidskundige ook wettelijk verplicht. De werkzaamheden mogen dan niet aanvangen zonder een schriftelijk werkplan van de veiligheidskundige.