Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. Hiervoor maakt de preventiemedewerker een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. De preventiemedewerker is bij voorkeur een werknemer van de organisatie. De eigen werknemers hebben immers het meeste zicht op de risico's van de werkvloer.

Elke organisatie met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere organisaties mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

Nieuws

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

MKB preventietool helpt bij opzetten arbozorg

30-01-2024

Voor mkb-bedrijven kan het lastig zijn de arbozorg op orde te krijgen. Er is niet altijd voldoende mankracht of kennis in huis. De overheid...

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

27-09-2023

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

21-09-2023

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...