€ 300 miljoen voor technisch personeel

17 september 2013 | Door redactie

Het kabinet stelt volgend jaar € 300 miljoen beschikbaar om werknemers in de techniek bij en om te scholen en jonge werknemers aan een baan te helpen. Ook wordt techniek vanaf volgend jaar een verplicht vak op de pabo. Deze en andere maatregelen moeten het tekort aan technisch personeel oplossen. Hierover zijn dit voorjaar afspraken gemaakt in het Nationaal Techniekpact 2020.

Vanaf 2014 trekt het kabinet € 300 miljoen uit voor (regionale) sectorplannen ter bevordering van:

  • de arbeidsinstroom en -begeleiding van (jonge) werknemers in de techniek;
  • versnelde herinstroom van recent werkloos geworden technici;
  • om- en bijscholing van werknemers in de techniek;
  • doorstroom en begeleiding van nieuwe werknemers door ervaren technici.

Ook zal het kabinet in 2014 de eerste 350 van in totaal 1.000 topsectorenbeurzen uitreiken. Deze studiebeurzen zijn bedoeld voor excellente bèta- en technologiestudenten in het hoger onderwijs (bij zowel bachelor- als masteropleidingen).

Techniekpact moet tekort aan technisch personeel oplossen

Dit zijn maatregelen die voortkomen uit het Nationaal Techniekpact 2020 (pdf) dat op 13 mei 2013 is gesloten. Het Techniekpact moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod van technisch personeel beter op elkaar gaan aansluiten. Op termijn zijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig om in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien.