Aanpak fraude MRB bij buitenlandse kentekens

17 september 2013 | Door redactie

Iedere inwoner van Nederland moet zijn motorrijtuig op Nederlands kenteken zetten. In de praktijk blijkt dat niet iedereen zijn buitenlandse motorrijtuig in Nederland registreert en zo de motorrijtuigenbelasting (MRB) ontduikt. In het Belastingplan 2014 zijn nieuwe maatregelen opgenomen om deze fraude tegen te gaan.

Om de fraude op motorrijtuigenbelasting (MRB) beter aan te pakken, is in het Belastingplan 2014 een zogenoemd woonplaatsvermoeden opgenomen. Dit betekent dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat u voor de MRB inwoner van Nederland bent als u ingeschreven staat in het Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). U moet dan dus automatisch MRB betalen over uw motorrijtuigen.

Tegenbewijs leveren om MRB te vermijden

Iemand die alleen tijdelijk in Nederland verblijft voor studie of detachering en elders een hoofdverblijf heeft, kan voorkomen dat hij MRB moet betalen. Hij moet dan tegenbewijs leveren om onder de regeling uit te komen.
Het woonplaatsvermoeden kan een reden zijn om af te zien van inschrijving in het GBA en zo de MRB te ontduiken. In de wet is daarom opgenomen dat de Belastingdienst ook het woonplaatsvermoeden kan inroepen als iemand zich had moeten inschrijven in het GBA, maar dat niet heeft gedaan. Zo kan de Belastingdienst een naheffing en eventuele verzuimboete opleggen voor niet betaalde MRB.

Aanvang van de belastingplicht MRB

De datum waarop iemand zich heeft ingeschreven of had moeten inschrijven in het GBA is bepalend voor het betalen van de belasting. De inschrijvingsdatum geeft namelijk de aanvang van de belastingplicht aan en het moment van de verschuldigdheid van de belasting.