Aanpassing doelmatigheidsmarge dga in 2016

16 september 2014 | Door redactie

Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat de doelmatigheidsmarge voor directeuren-grootaandeelhouders per 2016 wordt verlaagd van 30% naar 25%. Voor 2015 geldt al wel een overgangsregeling. De doelmatigheidsmarge is gekoppeld aan het gebruikelijk loon dat geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de onderneming waarin zij werken.

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2014 minimaal € 44.000 en geldt voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en hun fiscale partners. Zij hebben een aanmerkelijk belang in de bv waarin zij werken. Nu mogen dga’s in sommige gevallen een korting van 30% toepassen op hun gebruikelijk loon voor de vaststelling van het loon voor de loonheffing. Dit percentage wordt in 2016 teruggeschroefd naar 25%. Daardoor betalen dga’s straks meer loonheffing, wat de staatskas weer meer oplevert.

In 2015 geldt overgangsrecht voor doelmatigheidsmarge

Omdat de Belastingdienst veel afspraken met aanmerkelijkbelanghouders heeft over de hoogte van het toe te passen loon én ongeveer een jaar nodig heeft voor het maken van nieuwe afspraken, is voor het jaar 2015 voorzien in een overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat het loon van dga’s in 2015 op 75/70e van hun loon in 2013 wordt vastgesteld, als dit loon in 2013 tenminste hoger was dan € 43.000. Dit bedrag was het gebruikelijk loon voor 2013. Als aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld, geldt het bovenstaande niet.

Gebruikelijk loon compenseren met doelmatigheidsmarge

Een dga moet belasting over zijn salaris (gebruikelijk loon) afdragen. Omdat zijn gebruikelijk loon niet altijd te vergelijken is met het salaris van iemand in loondienst, kan de dga gebruikmaken van de doelmatigheidsmarge. Deze doelmatigheidsmarge geeft een marge van nu 30% en straks 25%, waarmee het gebruikelijk loon kan worden gecompenseerd als het te hoog uitvalt.