Aanpassing van leeftijdsafhankelijke regelingen

18 september 2012 | Door redactie

Door de verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd moeten een aantal wetten die hiermee samenhangen, worden aangepast. Dit blijkt uit de Uitwerking Fiscale Maatregelen Miljoenennota 2012. Het gaat bij de wijzigingen om verruimingen waardoor werknemers tot de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik kunnen maken van bepaalde fiscale regelingen.

Een groot deel van de maatregelen wordt gewijzigd door een Algemene Maatregel van Bestuur. De leeftijdsafhankelijke regelingen uit de fiscale wetgeving, zijn opgenomen in het pakket Belastingplan 2013. Het gaat hierbij om een aanpassing van de uiterste ingangsdatum voor pensioenen, de levensloopregeling, lijfrenten, vitaliteitssparen, de aanpassing van de regels voor de variabilisering van pensioenuitkeringen, het aanpassen van het tijdstip waarop de fiscale oudedagsreserve afneemt, het uiterste tijdstip waarop aanspraak kan worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, de omzettingsregeling van de stakingswinst in een lijfrente, de middelingsregeling, de ouderentoeslag voor box 3, de ouderenkorting en de regeling inzake uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Aanvullend pensioen uitstellen

Daarnaast wordt de uiterste ingangsdatum van het aanvullend pensioen tijdelijk aangepast. Tot en met maart 2015 is het mogelijk om het aanvullend pensioen – zonder dat werknemers hiervoor hoeven door te werken – uit te stellen tot de in dat jaar geldende AOW-leeftijd.