Accijns op tabaksproducten verhoogd

Het pakket Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd bevat een voorstel om de accijns op tabaksproducten te verhogen. De accijns van sigaretten wordt met ingang van 1 april 2020 zodanig verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks met € 1 stijgt.

17 september 2019 | Door redactie

In het Nationaal Preventieakkoord (pdf), waarover het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 met zo’n 70 organisaties overeenstemming had bereikt, worden maatregelen aangekondigd om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. In het kader van dit akkoord stelt het kabinet in het Belastingplan 2020 voor om de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak verder te verhogen dan voorzien op grond van het regeerakkoord.

Een rookvrije generatie

Het kabinet wil het gebruik van tabaksproducten zodanig ontmoedigen dat er uiteindelijk een rookvrije generatie ontstaat. Als eerste stap wordt de accijns van sigaretten met ingang van april volgend jaar zodanig verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks met € 1 stijgt. Er volgt een verdere prijsverhoging van een pakje sigaretten tot € 10 in 2023. Voordat die stijging mogelijk is, voert het kabinet, zoals aangekondigd in het Nationaal Preventieakkoord in 2021, een evaluatie uit. Grenseffecten kunnen namelijk de effectiviteit van en het draagvlak voor de maatregel ondermijnen.

Ook tabak wordt duurder

Om te voorkomen dat men sigaretten inruilt voor andere rookwaar, wordt ook het tarief van accijns op rooktabak (met name shag) per kilogram met ingang van dezelfde datum in absolute zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns van 1.000 sigaretten. Door de extra accijnsverhogingen wijzigt ook de verhoging van de accijns van sigaretten en rooktabak met ingang van 1 januari 2021. Die verhoging was als uitwerking van de maatregel in het regeerakkoord al opgenomen in het Belastingplan 2018.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht