Actieplan kabinet gaat meer mensen aan werk helpen

18 september 2018 | Door redactie

Met het Actieplan Perspectief op werk wil het kabinet zoveel mogelijk mensen een baan, leerwerkplek of aangepaste functie aanbieden. Het plan richt zich vooral op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De toenemende personeelskrapte biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kabinet is daarom in gesprek met werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en het onderwijs over het Actieplan Perspectief op werk, zo blijkt uit de begroting SZW (pdf). Onderdeel van het plan is onder meer het verbeteren van de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door hier meer ondersteuning bij te bieden. Het kabinet stelt hiervoor zowel in 2019 als in 2020 € 35 miljoen beschikbaar. Ook stelt het kabinet vanaf 2019 € 70 miljoen beschikbaar om de dienstverlening van UWV te verbeteren aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.   

Overgang naar werk moet soepeler

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat mensen zich niet laten tegenhouden om weer aan de slag te gaan door het verlies van een uitkering of omdat ze bang zijn voor een inkomensachteruitgang. Er is binnen het actieplan daarom een project gestart om de overgang vanuit een uitkering, dagbesteding, beschut werk en banenafspraak naar regulier werk te versoepelen.

Geen loondispensatie Participatiewet

Verder zet het kabinet zich met een breed offensief in voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is een vereenvoudiging van de regels nodig zodat werkgevers en arbeidsbeperkten elkaar makkelijker kunnen vinden en het aantrekkelijker wordt om samen te werken. Eerder bleek al dat het kabinet afziet van de invoering van loondispensatie in de Participatiewet.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.