Afdrachtvermindering onderwijs eindigt

17 september 2013 | Door redactie

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs is één van de maatregelen die is aangekondigd in het regeerakkoord en maakt nu deel uit van het Belastingplan 2014.

De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs moet tot administratieve lastenverlichting leiden. Werkgevers hoeven namelijk niet langer per aangifte loonheffingen bij te houden hoeveel afdrachtvermindering onderwijs zij hebben toegepast. De regering heeft berekend dat de afschaffing moet leiden tot een structurele afname van de administratieve lasten van € 1,2 miljoen.

Subsidieregeling praktijkleren

De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Het wetsvoorstel hiervoor wordt in september ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 1 november 2013 wordt gepubliceerd in de Staatscourant.