Afkoop nettolijfrente in box 3 meenemen

16 september 2014 | Door redactie

In het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten is opgenomen dat er regels komen voor de afkoop van een nettolijfrente. Bij een (gedeeltelijke) afkoop (dus anders dan voor de oude dag) moet er alsnog een bedrag in box 3 van de inkomstenbelasting in aanmerking worden genomen.

Over het loon boven de € 100.000 kan er vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer worden opgebouwd. Voor het deel van het inkomen boven die € 100.000 kunnen werknemers en zelfstandigen vrijwillig bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Zij kunnen over dit inkomen via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening opbouwen die grofweg overeenkomt met een brutopensioenopbouw van 1,875% van het gemiddelde loon per jaar. Voor dit gespaarde bedrag kunnen werknemers en zelfstandigen een beroep doen op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting.

Bij afkoop toch bedrag in box 3 opnemen

Vindt er echter een afkoop plaats van de nettolijfrente, dan moet de werknemer of zelfstandige een bedrag in box 3 opnemen. Het gaat hierbij om een bedrag dat forfaitair moet aansluiten bij het eerder genoten box 3-voordeel. Dit wordt nog verder uitgewerkt.