Afschaffing van verplichte akte giftenaftrek

12 september 2012 | Door redactie

De verplichte notariële akte bij periodieke giften moet worden afgeschaft. Dat vindt althans de VFI, de brancheorganisatie voor goede doelen. De brancheorganisatie roept het nieuwe kabinet op om de BTW-verhoging van 19 naar 21% te compenseren door het nemen van extra fiscale maatregelen om geefgedrag te stimuleren.

De nu nog verplichte akte bij periodieke schenkingen is al langer onderwerp van gesprek. In het bericht ‘Weer wijzigingen in regelgeving SBBI en ANBI’ kon u eerder al lezen dat staatssecretaris Weekers van Financiën van plan is om de notariële akte niet langer meer verplicht te stellen. Het Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, moet hierover meer duidelijkheid geven. 

Burgers en bedrijven stimuleren om geld te schenken

Door de BTW-verhoging per 1 oktober 2012 zullen de kosten van non-profitinstellingen verder stijgen en de inkomsten uit giften dalen. De notariële akte is volgens VFI een extra belemmering voor donateurs om een periodieke gift te doen. Extra fiscale maatregelen moeten burgers en bedrijven stimuleren om geld aan een goed doel te schenken. De brancheorganisatie stelt voor om periodieke giften voortaan alleen te melden via een formulier op de site van de Belastingdienst.

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Andere voorstellen van de brancheorganisatie om het geefgedrag bij zowel bedrijven als particulieren te stimuleren zijn:

  • Afschaffing van de 1%-drempel en verhoging van het plafond voor giftenaftrek.
  • Verhoging van het plafond van € 100.000 voor giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.
  • Multiplier moet toepasbaar zijn op periodieke giften. Dit betekent dat iemand die een jaarlijkse gift voor vijf jaar vastlegt, een aftrek krijgt van 150%.