Aftrekbaarheid buitenlandse boetes verdwijnt

16 september 2014 | Door redactie

In het Belastingplan 2015 staat dat buitenlandse boetes per 1 januari 2015 niet langer aftrekbaar zijn van de winst. Volgens het kabinet is een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes niet langer van deze tijd.

Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend dat hij een wetsvoorstel wilde indienen dat ervoor moet zorgen dat organisaties de buitenlandse boetes niet langer van de winst kunnen aftrekken. Dit wetsvoorstel is nu in het Belastingplan 2015 opgenomen. Hierdoor verdwijnt straks het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Alle geldboetes zijn dan in principe uitgesloten voor de aftrek van de winst.

Geen zwaarwegende redenen om onderscheid te handhaven

Sinds 1 januari 2009 kunnen organisaties geldboetes van onder meer de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of instellingen van de Europese Unie niet meer in aftrek brengen op hun winst. Deze regeling gold tot dusver nog niet voor buitenlandse boetes. Het kabinet ziet echter geen zwaarwegende principiële redenen om het onderscheid in de fiscale behandeling tussen Nederlandse en buitenlandse boetes te laten bestaan.

Buitenlandse boete straks niet meer als eindheffingsbestanddeel

Om verder te voorkomen dat buitenlandse boetes als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangewezen en zodoende niet bij de werknemer tot belastingheffing leiden, past het kabinet dit punt ook aan in de loonbelasting.