Alleen hypotheekrenteaftrek bij aflossen lening

18 september 2012 | Door redactie

De rente op leningen voor de eigen woning kunt u volgend jaar alleen nog aftrekken als u de lening ook daadwerkelijk aflost. De lening moet u dan in 30 jaar aflossen volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema.

Op basis van de huidige wetgeving is sprake van een eigenwoningschuld als de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Het maakt hierbij niet uit om wat voor soort lening het gaat. Dit gaat per 1 januari 2013 veranderen, want in het Belastingplan 2013 is een aanvullende voorwaarde opgenomen. U moet de lening namelijk in 30 jaar aflossen. Het aflossen moet volgens een annuïtair aflossingsschema gebeuren. In dat geval betaalt u elk jaar eenzelfde bedrag bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin is het bedrag aan rente groter en aan het einde van de looptijd zal het bedrag aan aflossing groter zijn. Een lening met een lineaire aflossing zal ook aan deze vereisten voldoen. De voorwaarden zullen per leningdeel gaan gelden.

Hypotheek voor starters

U moet aan de bovenstaande vereisten voldoen op het moment dat u de lening aangaat. De Belastingdienst zal toetsen of de lening voldoet aan de voorwaarden. Deze toets zal plaatsvinden op basis van de (resterende) hoogte van de schuld. Het maakt dus niet uit welk bedrag u in dat jaar aflost. Deze nieuwe regeling zal gaan gelden voor starters op de woningmarkt. Heeft u nu al een hypotheek op uw eigen woning dan zult u in 2013 dus geen last krijgen van de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Fiscale behandeling eigen woning