Ander gebruikelijk loon voor innovatieve bv?

16 september 2014 | Door redactie

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2015 aangegeven geen aparte gebruikelijkloonregeling in te willen voeren voor innovatieve, technologische starters, oftewel startups. Wel wil het extra aandacht geven aan de regeling en de mogelijkheden voor een lager gebruikelijk loon benadrukken.

Uw bv is verplicht u als dga een gebruikelijk loon uit te betalen van minimaal € 44.000 per jaar of minimaal het loon van de bestbetaalde werknemer als dat hoger is. U mag wel aanspraak maken op een lager loon, maar alleen als u aannemelijk maakt dat bij een soortgelijke dienstbetrekking van een niet-dga een lager loon gebruikelijk is. Volgens de Agenda StartupNL is dit laatste bij startups niet altijd mogelijk, omdat innovatieve ondernemers vaak specialisten in dienst hebben. Een aparte gebruikelijkloonregeling voor startups zou dan uitkomst bieden, maar dit ziet het kabinet niet zitten.

Financiële situatie voldoende reden voor lager loon

Volgens het kabinet kunnen startups in overleg met de Belastingdienst een lager loon voor de dga afspreken, als het gebruikelijk loon tot financiële problemen leidt. De fiscus mag namelijk rekening houden met de financiële situatie van een starter. Bij bijvoorbeeld hoge investeringen in de startfase, is het al gauw terecht dat een lager loon voor de ondernemer nodig is. De mogelijkheden van de gebruikelijkloonregeling zullen extra aandacht krijgen tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten voor starters en op het Ondernemersplein, zodat starters zich kunnen richten op het laten groeien van hun bv.