Arbeidskorting gaat in 2014 omhoog

17 september 2013 | Door redactie

Werken moet lonen, staat in het Belastingplan 2014. Daarom stijgt de maximale arbeidskorting volgend jaar met € 374. Voor hoge inkomens wordt de arbeidskorting echter stapsgewijs naar beneden geschroefd, waardoor veelverdieners vanaf 1 januari 2016 geen recht meer hebben op de arbeidskorting.

Iedere werknemer met een echte of fictieve dienstbetrekking die daaruit loon ontvangt, heeft recht op de arbeidskorting. Dit is een percentage van het loon tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag gaat per 1 januari 2014 omhoog en stijgt met € 374 van € 1.723 naar € 2.097.

Veelverdieners krijgen vanaf 2016 geen arbeidskorting meer

De maximale arbeidskorting wordt voor hoge inkomens in stappen afgebouwd tot nihil. Dit betekent dat werknemers met een inkomen hoger dan € 110.000 per 1 januari 2016 geen arbeidskorting meer ontvangen. De maximale arbeidskorting van lage inkomens neemt juist de komende jaren toe. Onderstaande tabel geeft de verwachte veranderingen van de arbeidskorting weer. Hierbij is rekening gehouden met de inflatiecorrectie.

Arbeidskorting