Auto, S&O en balans werk-privé op Prinsjesdag

18 september 2015 | Door redactie

U kon op Rendement.nl de afgelopen maanden heel wat berichtgeving lezen die op Prinsjesdag is bevestigd. Aan welke eerder aangekondigde maatregelen kunt u dan denken?

De wetsvoorstellen en begrotingen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, bevestigden een aantal maatregelen waarover u al eerder op Rendement.nl kon lezen. Zo zijn de aangekondigde plannen voor de autobelastingen, de verlaging van de box 3-heffing in de inkomstenbelasting en de samenvoeging van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de research & development aftrek (RDA) inderdaad in de begroting meegenomen. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en de verhoging van de kinderopvangtoeslag.

Maatregelen zijn nog niet definitief

Overigens is het nog niet definitief dat de maatregelen in de beschreven vorm van kracht worden; de Tweede en Eerste Kamer moeten er eerst nog mee instemmen (tool). Hieronder vindt u een overzicht van de Prinsjesdagberichtgeving waarover u vóór Prinsjesdag ook al op Rendement.nl werd bijgepraat.
Per 2017 vijf dagen betaald vaderschapsverlof
Verhoging van kinderopvangtoeslag in 2016
Lagere heffing voor kleine spaarders per 2017
Per 2019 alleen nog 4% en 22% bijtelling
Samenvoeging WBSO en RDA per 2016