Bankrekening derde mag voor teruggaaf BTW

16 september 2014 | Door redactie

Voor de teruggaaf van BTW kunt u weer de bankrekening van een derde gebruiken. De bankrekening voor de terugbetaling hoeft niet langer op naam van de rechthebbende te staan. Dit moet de administratieve lasten bij de BTW-teruggaaf beperken.

Sinds 1 december 2013 moet het bankrekeningnummer voor de BTW-teruggaaf op naam staan van de rechthebbende BTW-ondernemer. Veel organisaties moesten daardoor extra administratieve kosten maken om de BTW terug te krijgen. Per 1 januari 2015 past het kabinet de wet aan, zodat de tenaamstellingsverplichting dan vervalt.

Goedkeuring voor BTW-teruggaaf nu al op bankrekening derde

Wilt u nu al dat de Belastingdienst de teruggaaf van BTW uitbetaalt op een ander bankrekeningnummer, dan kan dat. U kunt gebruikmaken van een goedkeuring van de staatssecretaris. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde.
  • U voegt bij dit verzoek een verklaring waarin u aangeeft op welk bankrekeningnummer de BTW-teruggaaf uitbetaald moet worden en op wiens naam deze bankrekening staat.
  • U doet in het verzoek afstand van het recht op een beroep op niet-bevrijdende betaling.