Begroting SZW: uitbreiding kraamverlof naar zes weken

18 september 2018 | Door redactie

In de begroting van SZW zijn twee wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) opgenomen die eerder al waren aangekondigd: de uitbreiding van het kraamverlof – straks geboorteverlof genoemd – en de verlenging van het pleegzorg- en adoptieverlof.

Het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. In het voorstel is geregeld dat werknemers straks langer verlof kunnen opnemen na de bevalling van hun partner. Werknemers die fulltime werken krijgen hierdoor per 1 januari 2019 recht op vijf dagen verlof. Bij parttimers geldt het aantal dagen verlof naar rato (eenmaal de arbeidsduur per week). Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen. 

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 komt hier nog het aanvullend geboorteverlof bij. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof

Daarnaast krijgen werknemers per 1 januari 2019 recht op zes weken pleegzorg- en adoptieverlof. Op dit moment duren deze verloven nog maximaal vier weken.Wel geldt voor alle maatregelen dat de Tweede en Eerste Kamer hier nog mee moeten instemmen.