Begrotingsakkoord snijdt in sociale zekerheid

29 mei 2012 | Door redactie

In de Voorjaarsnota 2012 die op 25 mei werd aangeboden aan de Tweede Kamer, staan voor het eerst de maatregelen uit het begrotingsakkoord officieel op een rijtje. Onder de noemer ‘Sociale zekerheid’ staan heel wat plannen waarvan uw onderneming de gevolgen zeker zal gaan merken.

Eerder kon u in het bericht ‘Nieuwe AOW-plannen Lenteakkoord uitgelekt’ al lezen over de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Doordat de beroepsbevolking snel krimpt en de overheidsfinanciën sinds het sluiten van het Pensioenakkoord sterk zijn verslechterd, moet de AOW-leeftijd al vanaf 2013 en in een hoger tempo omhoog.
Voor werknemers die nu al dicht tegen hun pensioen aanzitten, kan deze versnelde verhoging voor een tijdelijk inkomensgat zorgen. Daarom kunnen zij vanaf hun 65e verjaardag een voorschot krijgen op hun AOW-uitkering om deze periode te overbruggen. Dit voorschot moet wel weer binnen afzienbare tijd (uiterlijk 18 maanden) worden terugbetaald. 

Veel bestaande en geplande bonussen afgeschaft

Inmiddels is ook duidelijk dat – als onderdeel van de hervorming van pensioen en AOW – het vitaliteitspakket wordt beperkt. De vitaliteitsregeling en de overgangsregeling voor levensloop veranderen niet, maar veel bestaande en geplande bonussen zullen sneuvelen. De nieuwe werkbonus voor oudere werknemers die volgend jaar de doorwerkbonus zou vervangen, gaat niet door. De doorwerkbonus en aanvullende arbeidskorting voor ouderen komen wel te vervallen.
Ook de premiekorting op de werknemersverzekeringen voor het in dienst houden van 62-plussers legt het loodje. En de invoering van de mobiliteitsbonus voor 55-plussers is geschrapt.

Wet werken naar vermogen definitief van tafel

Een andere maatregel uit het begrotingsakkoord is dat de Wet werken naar vermogen (waarover u al meer kon lezen in het bericht ‘Eén wet voor mensen met arbeidsbeperking’) definitief van tafel is.
Ook de hervorming van de Werkloosheidswet en het ontslagrecht zal niet ongemerkt aan uw onderneming voorbijgaan. Hierover kon u al meer lezen in het bericht ‘Geen toestemming meer nodig voor ontslag’.