Belasting eerste schijf iets omhoog

16 september 2014 | Door redactie

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat iets omhoog van 36,25% in 2014 naar 36,5% in 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd. Er zijn wel wijzigingen in de hoogte van de belastingschijven, zo blijkt uit het Belastingplan 2015.

In eerdere plannen had het kabinet aangegeven dat het tarief van de eerste schijf zou stijgen naar 36,76%. Dit jaar hoeft het kabinet echter niet te bezuinigen en is er € 500 miljoen vrijgemaakt om deze tariefstijging te beperken. In onderstaande tabellen ziet u de tarieven die gaan gelden in 2015.

Belastingplichtigen tot AOW-leeftijd

Belastingplichtigen vanaf AOW-leeftijd