Belasting eerste schijf iets omhoog

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat iets omhoog van 36,25% in 2014 naar 36,5% in 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd. Er zijn wel wijzigingen in de hoogte van de belastingschijven, zo blijkt uit het Belastingplan 2015.

16 september 2014 | Door redactie

In eerdere plannen had het kabinet aangegeven dat het tarief van de eerste schijf zou stijgen naar 36,76%. Dit jaar hoeft het kabinet echter niet te bezuinigen en is er € 500 miljoen vrijgemaakt om deze tariefstijging te beperken. In onderstaande tabellen ziet u de tarieven die gaan gelden in 2015.

Belastingplichtigen tot AOW-leeftijd

Belastingplichtigen vanaf AOW-leeftijd