Belastingpakket 2018 en wetsvoorstel Hillen aangenomen

27 november 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket 2018 en het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen) goedgekeurd. Er zijn echter nog wel wat wijzigingen doorgevoerd.

Door de aanname van het pakket en het wetsvoorstel treden het Belastingplan 2018 (tool), de Overige fiscale maatregelen 2018 (tool), het wetsvoorstel afschaffing van de BTW-landbouwregeling en het wetsvoorstel  inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling per 2018 in werking. Onder andere de aanpassing van de vermogensrendementsheffing, het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting, zoals deze was opgenomen in het Belastingplan 2017 en de verhoging van het percentage van de innovatiebox vinden dus doorgang per 2018. Het geleidelijk afschaffen van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de wet-Hillen of de regeling-Hillen genoemd, gaat echter per 2019 in.

Wijzigingen belastingpakket 2018

Er is nog wel een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de:

  • Inkeerregeling; deze regeling wordt alleen maar afgeschaft voor verzwegen inkomen dat in het buitenland is opgekomen.
  • Aansprakelijkheid BTW; de aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de BTW die deze BTW verschuldigd is ter zake van de levering van een zaak geldt alleen als hij wist of behoorde te weten dat de BTW niet of niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en ook niet zal  worden voldaan.
  • Multiplier culturele instellingen; de verhoogde aftrek die geldt in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen wordt structureel (deze zou eerst nog tot 2019 gelden).
  • Schenkbelasting bij huwelijk of samenleving; er is geen schenkbelasting verschuldigd bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen.

De Eerste Kamer moet zich natuurlijk ook nog over de plannen buigen. Pas als deze Kamer alles heeft goedgekeurd worden de plannen definitief.