Belastingplan gered door begrotingsakkoord

14 oktober 2013 | Door redactie

De ministerraad heeft een begrotingsakkoord bereikt met D66, ChristenUnie en SGP. Zonder de steun van deze partijen zou de coalitie niet voldoende stemmen hebben om het Belastingplan 2014 en de begroting voor 2014 door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.

De begrotingsafspraken (pdf) die het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP maakte, zorgen nog steeds voor de structurele bezuiniging van € 6 miljard. Om de drie partijen tegemoet te komen, ligt de nadruk wel op andere punten.

Algemene heffingskorting toch niet afgebouwd

Er vinden – ten opzichte van de Prinsjesdagstukken – een aantal fiscale lastenverlichtingen plaats, waaronder:

 • het terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting voor hoge inkomens;
 • het verlagen van het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting;
 • het handhaven van de fiscale ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten;
 • het terugdraaien van de verlaging van de zelfstandigenaftrek;
 • het verlagen van het tarief in box 2 in 2014 van 25% naar 22%;
 • het handhaven van het verlaagde BTW-tarief op renovatie en onderhoud in heel 2014.

Werkbonus per 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft

De vereiste bezuinigingen moeten dus uit een ander potje komen. Daarom zijn er ook een aantal lastenverzwaringen afgesproken, waaronder:

 • het laten vervallen van de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting;
 • het aanscherpen van de CO2-grenzen voor de BPM vanaf 2015;
 • het sluiten van de werkbonus voor nieuwe gevallen per 2015 en geheel afschaffen ervan per 2018;
 • het verhogen van de belasting op leidingwater;
 • het herintroduceren van belasting op afval storten;
 • het verlagen van de marge van het gebruikelijk loon per 2015.

Sociale partners en CPB moeten nog reageren

Verder worden er nog een flink aantal plannen aangescherpt of omgebogen, vooral in het onderwijs, de sociale zekerheid en de zorg. Ook de hervorming van het ontslagrecht wordt vervroegd.
De plannen moeten nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Ook moeten de sociale partners zich er nog over buigen.