Belastingrente speelt bij dividendbelasting

3 oktober 2014 | Door redactie

De belastingrente geldt nu nog niet voor de dividendbelasting. In het Belastingplan 2015 is echter voorgesteld om ook de dividendbelasting onder deze regeling te laten vallen. De belastingrente bedraagt dan ten minste 4%.

Op dit moment geldt de belastingrente voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, BTW, overdrachtsbelasting, erfbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het percentage voor de belastingrente bedraagt nu 4%. Voor de vennootschapsbelasting geldt een afwijkend tarief van 8,15%. Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2015 ook de dividendbelasting onder de belastingrenteregeling te laten vallen.

Te laat dividendbelasting betalen

Keert uw bv dividend uit aan een aandeelhouder, dan moet u binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld een aangifte dividendbelasting indienen. De Belastingdienst berekent de belastingrente over het bedrag van de te laat betaalde belasting. Andersom geldt ook dat u rente kunt ontvangen bij een teruggaaf van dividendbelasting. De regeling geldt per 1 januari 2015, maar geldt ook voor renteperiodes die voor deze datum zijn gelegen.