Belastingstelsel nog niet op de schop

12 september 2014 | Door redactie

Op Prinsjesdag komt het kabinet met een notitie over de hervorming van het belastingstelsel. Het kabinet gaat echter nog geen keuze maken over de invulling van dit nieuwe systeem. VVD en PvdA zitten namelijk nog niet op één lijn over de inrichting van het nieuwe belastingstelsel.

In het bericht ‘Hogere BTW en minder fiscale regelingen’ heeft u kunnen lezen dat de Commissie Van Dijkhuizen heeft geadviseerd om het huidige belastingstelsel op een aantal punten aan te passen. Het tarief in de inkomstenbelasting zou omlaag moeten en het kabinet zou bepaalde aftrekposten en toeslagen moeten schrappen. VVD en PvdA zijn het erover eens dat de belasting op arbeid flink omlaag moet. De partijen hebben echter nog geen overeenstemming bereikt over de manier waarop dat betaald moet gaan worden.

Geen overeenstemming hervorming belastingstelsel

De hervorming van het belastingstelsel zal € 3 tot € 5 miljard gaan kosten. De PvdA wil dit bekostigen door vermogen zwaarder te gaan belasten. Daar ziet de VVD echter niks in. Deze wil liever verder snijden in de overheidsuitgaven. Met Prinsjesdag komt er dus wel een notitie over het nieuwe belastingstelsel. Het kabinet zal daarin de verschillende hervormingsopties weergeven. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal de opties na Prinsjesdag verder uitwerken.