Belastingstelsel op de schop: terug naar twee schijven

18 september 2018 | Door redactie

Het kabinet heeft flinke veranderingen in petto voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 zijn er nog maar twee belastingschijven over, terwijl dat er nu nog vier zijn. De ombouwoperatie moet werken lonender maken. Volgend jaar dalen de meeste tarieven al.

In 2021 wordt de heffing van de inkomstenbelasting stukken overzichtelijker. Voor inkomens onder de € 68.507 geldt het basistarief van 37,05%. Inkomens boven die grens vallen in het toptarief van 49,5%. Volgend jaar slaat het kabinet al het pad in om de tarieven naar elkaar toe te laten groeien. De tarieven in de tweede, derde en vierde schijf dalen (zie de tabel onderaan).

Beginpunt voor toptarief wordt bevroren

Werkende Nederlanders die nu nog in de tweede, derde en vierde schijf vallen, zouden door het tweeschijvenstelsel meer over moeten houden in de portemonnee. Het opschroeven van de algemene heffingskortingen moet daar de komende jaren aan bijdragen.
Wel wordt het beginpunt van de hoogste schijf deze kabinetsperiode niet opgehoogd. Dit beginpunt blijft dus tot en met 2021 op € 68.507 staan. Normaal zou deze inkomensgrens meegroeien met de inflatie. Door deze maatregel krijgt 7% van de belastingplichtigen te maken met het toptarief, zo staat in het Belastingplan, terwijl dit er anders 5,5% zou zijn geweest. Ook na 2021 zal het beginpunt minder hard oplopen dan op basis van de inflatie zou moeten. Zo haalt het kabinet in de jaren tot en met 2031 nog € 0,7 miljard binnen.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Tarieven inkomstenbelasting 2019 tot AOW-leeftijd

Tarieven inkomstenbelasting 2019 AOWer geboren na 1945

Tarieven inkomstenbelasting 2019 AOWer geboren voor 1946