Bijna voor iedere auto bijtelling in 2013

18 september 2012 | Door redactie

In de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer is opgenomen dat woon-werkverkeer per 2013 niet als zakelijk wordt beschouwd en alleen voor zakelijke reizen een onbelaste vergoeding mogelijk is. Daardoor gaan bijna alle werknemers met een auto van de zaak te maken krijgen met bijtelling voor privégebruik.

Het wetsvoorstel – dat onderdeel is van het Belastingplan 2013 – is een uitwerking van de plannen voor de versobering van het fiscale regime voor woon-werkverkeer die dit voorjaar in het Begrotingsakkoord werden aangekondigd. De strekking is dat de mogelijkheid van vergoedingen of verstrekkingen voor woon-werkverkeer per 1 januari 2013 niet langer onbelast kunnen blijven. Ook woon-werkkilometers die werknemers maken met de auto van de zaak worden dan als privékilometers aangemerkt.

Vrijwel altijd bijtelling voor privégebruik

Er verandert volgend jaar niets aan de regel dat werknemers met een auto van de zaak geen bijtelling voor privégebruik hoeven toe te passen als ze er aantoonbaar niet méér dan vijfhonderd kilometer per jaar privé mee rijden. In de praktijk zal in 2013 echter het leeuwendeel van de werknemers moeten gaan bijtellen. Als de kilometers voor woon-werkverkeer meetellen voor de grens van vijfhonderd privékilometers zal immers bijna iedere werknemer dat wel halen.