Box 3-heffing 2019 weer wat dichter bij werkelijkheid

18 september 2018 | Door redactie

Ieder jaar wordt het percentage voor het forfaitair rendement voor box 3 door de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt. Voor 2019 gaat voor rendementsklasse I een percentage van 0,13 gelden en voor rendementsklasse II 5,6%.

In het Belastingplan 2018 was al aangegeven dat met ingang van 2018 voor de bepaling van het forfaitaire rendement op sparen dichter bij het actuele gemiddelde werkelijke rendement moest worden aangesloten. Voor 2019 is het gemiddelde spaarrendement in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 bepalend. De spaarrente is in die periode ten aanzien van de periode ervoor weer flink gedaald.

Percentage langetermijnrendement 5,6%

Het rendement voor sparen voor 2019 wordt 0,13%. Het langetermijnrendement voor beleggingen voor 2019 komt uit op 5,60%. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 30.360 per persoon. 

Box3 - 2019