Brug-WW bespaart werkgever scholingskosten

16 september 2014 | Door redactie

(Dreigend)-werklozen die aan de slag gaan bij een nieuwe werkgever in een zogenoemd groeiend beroep, kunnen straks een WW-uitkering krijgen voor de periode waarin zij omgeschoold worden. Voor de uren waarin zij daadwerkelijk werken voor de nieuwe werkgever, ontvangen zij gewoon salaris. De maatregel scheelt de werkgever transitiekosten.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de zogenoemde brug-WW geïntroduceerd. Het doel van deze uitkering is om mensen direct van werk-naar-werk te begeleiden. Hiermee wil de overheid voorkomen dat werknemers eerst in de WW belanden en vanuit deze situatie op zoek moeten naar een nieuwe baan.

WW-uitkering tijdens noodzakelijke scholingsuren

Als een werknemer van baan wisselt en daarbij van een krimpend naar een groeiend beroep (een beroep waarvan de verwachting is dat er banen bijkomen) gaat, krijgt hij voor de uren waarin hij noodzakelijke scholing moet volgen een WW-uitkering. Of er sprake is van een groeiend beroep moet blijken uit een sectorplananalyse. De nieuwe werkgever moet wel salaris betalen over de uren waarin de werknemer gewoon werkt.