BTW-teruggaaf kan toch op bankrekening derde

10 september 2014 | Door redactie

De Belastingdienst eist niet langer dat de teruggaaf van BTW uitsluitend plaatsvindt op een bankrekening die op uw naam staat. U kunt nu dus ook de naam van een derde doorgeven. Deze wijziging is opgenomen in een goedkeuring van staatssecretaris Wiebes van Financiën. Per 1 januari 2015 past de staatssecretaris de wet op dit punt aan.

Sinds 1 december 2013 moet het bankrekeningnummer voor de BTW-teruggaaf op naam staan van de rechthebbende BTW-ondernemer. Dit zorgde echter vaak voor hoge administratieve lasten, omdat bedragen soms rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers of gelieerde vennootschappen worden uitbetaald. De staatssecretaris heeft daarom aangegeven dit per 1 januari 2015 in de wet aan te passen. De tenaamstellingsverplichting vervalt dus per die datum voor de BTW.

Goedkeuring ander bankrekeningnummer

Wilt u nu al dat de Belastingdienst de teruggaaf van BTW uitbetaalt op een ander bankrekeningnummer, dan kunt u gebruikmaken van een goedkeuring van de staatssecretaris. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde.
  • U voegt bij dit verzoek een verklaring waarin u aangeeft op welk bankrekeningnummer de BTW-teruggaaf uitbetaald moet worden en op wiens naam deze bankrekening staat.
  • U doet in het verzoek afstand van het recht op een beroep op niet-bevrijdende betaling.