BTW-verhoging is door de Tweede Kamer

25 juni 2012 | Door redactie

Recent heeft de Tweede Kamer de plannen uit het Lenteakkoord behandeld en de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om naar de plannen te kijken en nog voor het zomerreces te stemmen over de plannen. De plannen kunnen dan op tijd ingevoerd worden.

In het bericht ‘Nog geen behandeling plannen reiskosten’ kon u al lezen over de uitwerking van de plannen uit het Lenteakkoord. Niet alle plannen uit het Lenteakkoord zijn echter opgenomen in dit wetsvoorstel. Voor het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding en het beperken van de hypotheekrenteaftrek heeft het kabinet meer tijd nodig om dit goed uit te werken. Het kabinet zal deze plannen opnemen in het Belastingplan 2013.

Verbetering koopkracht

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de verhoging van de BTW van 19% naar 21% per 1 oktober van dit jaar. Een gedeelte van de opbrengst van deze BTW-verhoging zal het kabinet gebruiken voor het verbeteren van de koopkracht van de huishoudens met een laag inkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de opbrengst in 2014 en 2015 te gebruiken voor het verlagen van de inkomsten- en loonbelasting.

Overige fiscale maatregelen

Daarnaast is in de plannen opgenomen om de overdrachtsbelasting definitief op 2% te laten staan. Ook het beperken van de aftrek van deelnemingsrente maakt onderdeel uit van het pakket maatregelen. Dit zal echter maar voor een beperkte groep gaan gelden, omdat de regeling pas gaat gelden als u meer dan € 1 miljoen aan rente betaalt. Naast deze plannen zal het BTW-tarief voor podiumkunsten weer dalen naar 6% en zal het kabinet de alcohol- en tabaksaccijns verhogen en wijzigen.

Akkoord overige wetsvoorstellen

De Tweede Kamer is recent ook akkoord gegaan met de Wet mobiliteitsbonussen en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. In deze wetsvoorstellen zijn de plannen uitgewerkt uit het Lenteakkoord over de verhoging van de AOW-leeftijd en het stimuleren van werkgevers om oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.