De HR-maatregelen uit het begrotingsakkoord

14 oktober 2013 | Door redactie

De hervorming van het ontslagrecht wordt een half jaar eerder ingevoerd dan was afgesproken in het sociaal akkoord. In plaats van 1 januari 2016 treden de wijzigingen al per 1 juli 2015 in werking. Ook de maatregelen met betrekking tot flexibel werk gaan een half jaar eerder in dan gepland. Dit blijkt uit het begrotingsakkoord dat de coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP afgelopen vrijdag sloten.

Om overeenstemming te bereiken over de begroting, spraken de partijen af dat een aantal maatregelen die in het sociaal akkoord waren afgesproken vervroegd moeten ingaan. De plannen moeten nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Ook moeten de sociale partners zich er nog over buigen.

Belangrijkste wijzigingen uit het begrotingsakkoord

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit de begrotingsafspraken (pdf) die voor u van belang zijn:

  • De hervorming van het ontslagrecht gaat in per 1 juli 2015 (in plaats van 1 januari 2016).
  • De maatregelen met betrekking tot flexibel werk ­– zoals het verkorten van de ketenbepaling – gaan in per 1 juli 2014 (in plaats van 1 januari 2015). 
  • Werkgevers zorgen ervoor dat zij in 2014 5.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd. Dit is een verdubbeling van de eerder gemaakte afspraken. Eind 2015 komt er een toetsing van het aantal banen. Als blijkt dat werkgevers dan nog niet voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, wordt het quotum geactiveerd. Dit eerste meetmoment is dus ook met een jaar vervroegd.
  • De invoering voor het nieuwe criterium voor passende arbeid wordt met een jaar vervroegd. Al na zes maanden wordt voor mensen met een WW-uitkering alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt (eerder was dat twaalf maanden). Deze maatregel gaat nu in per 1 januari 2015.
  • De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Voor werknemers die vóór 1 januari 2015 een werkbonus ontvangen, blijft dit recht bestaan. Per 2018 wordt de werkbonus helemaal afgeschaft.
  • In 2015 wordt een derde van het budget voor de sectorplannen ingezet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Over de inhoud van deze sectorplannen heeft u eerder kunnen lezen in het bericht  ‘€ 600 miljoen voor cofinanciering sectorplannen’.
  • Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of houden. Het kabinet stuurt hierover eind november een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.