De maatregelen uit de Troonrede van 2016

20 september 2016 | Door redactie

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn vierde Troonrede voor. Hierin benoemde hij de plannen die de regering voor het komende jaar heeft. Veel van deze plannen zullen vanmiddag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Minister Dijsselbloem van Financiën biedt vanmiddag de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 aan de leden van de Tweede Kamer aan. In deze Prinsjesdagstukken zullen heel wat plannen voor 2017 zijn uitgewerkt. Uit de Troonrede bleek al dat de verwachte economische groei voor 2017 uitkomt op 1,7%. De werkloosheid is teruggedrongen naar 5,8%.

Maatregelen voor de werkgelegenheid

Heel wat concrete maatregelen die in de Troonrede zijn genoemd, waren eerder al aangekondigd:

Bezuinigingen geschrapt, toeslagen omhoog

Daarnaast kwamen in de Troonrede een aantal nieuwe zaken aan bod waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:

  • Steeds meer jongeren en  werkzoekenden boven de 45 jaar vinden een baan. Doordat steeds meer Nederlanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt, loopt het aantal werklozen wel minder snel terug dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van (langdurige) werkloosheid nog steeds hoge prioriteit.
  • De regering komt met voorstellen om het verkrijgen van financiering voor nieuwe groei voor het midden- en kleinbedrijf eenvoudiger te maken.
  • De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo – bijvoorbeeld voor werkkleding, gereedschap en software – gaat omhoog.
  • Nederland blijft zich in de Europese Unie richten op een stabiele euro, een krachtige en slagvaardige bankenunie en een sterke en eerlijke interne Europese markt met een gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek.
  • De koopkracht blijft groeien voor werkenden, ouderen en mensen met een uitkering.
  • De huurtoeslag en zorgtoeslag gaan omhoog.
  • Voor ouders wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van de kinderopvang, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en gezin te combineren.
  • Eerder aangekondigde bezuinigingen in de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg ter grootte van € 500 miljoen worden geschrapt.
  • In het Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd over een betaalbare en schone energievoorziening. Dit is goed voor het milieu én levert banen en kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven.
  • Voor de internationale bestrijding van terrorisme werkt Nederland mee aan een betere informatie-uitwisseling tussen Europese inlichtingen- en opsporingsdiensten, gemeenschappelijke grensbewaking, de aanpak van financieringsstromen en verbetering van de cybersecurity.

Laatste nieuws op themapagina Prinsjesdag

Houd de themapagina Prinsjesdag in de gaten! Zodra er meer informatie bekend is, leest u op deze pagina wat de gevolgen voor u en uw organisatie kunnen zijn.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten