Doelgroep afdrachtvermindering S&O beperkt

25 september 2014 | Door redactie

Kennisinstellingen komen in 2015 niet meer in aanmerking voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Dit blijkt uit het Belastingplan 2015. Er is in 2015 € 38 miljoen méér beschikbaar dan in 2014.

In 2015 kunnen alleen ondernemingen nog afdrachtvermindering S&O toepassen. Niet-ondernemingen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten komen er dus niet meer voor in aanmerking. De passage in de wet waarin staat dat zij in aanmerking komen als ze opdrachten hebben gekregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, wordt namelijk geschrapt.

Meer budget en gelijke tarieven

Door een fikse overschrijding van het budget van de S&O-afdrachtvermindering in 2013 zou het beschikbare budget voor 2015 eigenlijk lager uitpakken. Twee besluiten hebben er echter voor gezorgd dat het budget toch hoger is;

  • Een deel van het voor de Research en Development Aftrek (RDA) beschikbare budget, namelijk € 214 miljoen, wordt overgeheveld naar het budget voor de S&O-afdrachtvermindering.
  • Het budget voor de S&O-afdrachtvermindering wordt eenmalig met € 16 miljoen opgehoogd.

De tarieven van de eerste schijf (35%)  en de tweede schijf (14%) blijven in 2015 hetzelfde als in 2014. Ook het tarief van de eerste schijf voor starters blijft in 2015 50%. Aan het grensbedrag van de eerste schijf ( € 250.000) en het plafondbedrag(€ 14 miljoen) verandert evenmin iets.

Afdrachtvermindering geldt voor loonkosten

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) ondersteunt innovatieve werkzaamheden en projecten door middel van afdrachtvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor speur- en ontwikkelingswerk. Als een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet, kan zij in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering. Zo wil de overheid ondernemingen stimuleren om te innoveren.