Drempel voor scholingsaftrek gaat omlaag

Een werknemer die een opleiding volgt die niet door zijn werkgever wordt vergoed, komt volgend jaar eerder in aanmerking voor fiscale aftrek. De drempel in box 1 in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven wordt namelijk verlaagd naar € 250.

18 september 2012 | Door redactie

Op dit moment zijn de uitgaven voor een opleiding of studie pas aftrekbaar als de kosten hoger zijn dan € 500. Vanaf 1 januari 2013 moeten de studiekosten al vanaf € 250 aftrekbaar worden. De persoonsgebonden aftrek mag maximaal € 15.000 bedragen. Met de verlaging van de aftrekdrempel wil het kabinet investeren in de kenniseconomie en bevorderen dat mensen sneller kiezen voor om- of bijscholing. Het plan om de drempel te verlagen, is niet nieuw. Vorig jaar werd het al aangekondigd, maar het werd uiteindelijk niet doorgevoerd.