Drempel voor scholingsaftrek gaat omlaag

18 september 2012 | Door redactie

Een werknemer die een opleiding volgt die niet door zijn werkgever wordt vergoed, komt volgend jaar eerder in aanmerking voor fiscale aftrek. De drempel in box 1 in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven wordt namelijk verlaagd naar € 250.

Op dit moment zijn de uitgaven voor een opleiding of studie pas aftrekbaar als de kosten hoger zijn dan € 500. Vanaf 1 januari 2013 moeten de studiekosten al vanaf € 250 aftrekbaar worden. De persoonsgebonden aftrek mag maximaal € 15.000 bedragen. Met de verlaging van de aftrekdrempel wil het kabinet investeren in de kenniseconomie en bevorderen dat mensen sneller kiezen voor om- of bijscholing. Het plan om de drempel te verlagen, is niet nieuw. Vorig jaar werd het al aangekondigd, maar het werd uiteindelijk niet doorgevoerd.