Eerder verzuimboete bij niet of te late aangifte

18 september 2012 | Door redactie

Om het aangifteverzuim nog meer te verlagen, wil het kabinet in de toekomst eerder een verzuimboete kunnen opleggen. Wie zijn aangifte niet of niet op tijd doet, kan al een verzuimboete ontvangen voordat hij een (ambtshalve) aanslag krijgt.

Op dit moment kan de fiscus u pas een verzuimboete opleggen als hij u een (ambtshalve) aanslag oplegt. Om belastingplichtigen nog meer over te halen om op tijd aangifte te doen, krijgt de Belastingdienst dus straks de mogelijkheid om een boete op te leggen nog voordat een aanslag is uitgereikt.

Soms toch een lagere boete

Bij het opleggen van deze boete kan dan wel door de inspecteur worden aangegeven dat de boete kan worden verlaagd als u alsnog binnen de gestelde termijn aangifte doet. Let op, het gaat hier alleen om aanslagbelastingen.